Wat doet Amedi Consult

Amedi biedt haar diensten aan in het krachtenveld tussen (semi) overheid en bedrijfsleven in de volgende disciplines;

Gebiedsmanagement-Parkmanagement

Amedi Consultancy heeft zeer ruime ervaring met alle aspecten van Parkmanagement. Parkmanagement is een integrale aanpak om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren en op lange termijn te handhaven. Van bereikbaarheid en indeling, tot verduurzaming en veiligheid. Samenwerking tussen bedrijven onderling en met de lokale overheid en andere betrokken instanties vormt hierbij een essentieel onderdeel. Amedi Consultancy onderzoekt, adviseert, jaagt aan, voert uit.

Gebiedsontwikkeling/vastgoedontwikkeling

Waar het gaat over Gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling, gaat het bij Amedi Consultancy vooral om een werkbare, toekomstgerichte en duurzame ruimtelijke ordening voor regionale projecten. Daarbij brengen we de verschillende belangen samen en werken van daaruit naar een gezamenlijk gedragen plan of project. Het resultaat leggen we samen vast in een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma. Niet alleen plannen, maar ook realiseren. Want we gaan  voor concrete, voor tastbare resultaten. Daarbij is de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven - kortweg publiek-private samenwerking - belangrijk om zowel maatschappelijke als commerciële doelen te bereiken.

Energietransitie/verduurzaming en bouwen

De energietransitie en verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen zijn thema’s die menig ondernemer en bestuurder bezig houden. Net als parkmanagementorganisaties. Amedi Consultancy heeft de afgelopen jaren een brede ervaring opgedaan met zowel het verduurzamen van bedrijventerreinen als plan en als project en met de energietransitie. Van zon op dak en grootschalig zonnepark tot geothermie en alternatieve hernieuwbare brandstoffen. Amedi Consultancy ondersteunt bij beleidsvoorbereiding, planvorming, gesprekken met netbeheerders en ondernemers, uitvoeringstrajecten en evaluatie.

Waardecreatie voor medewerkers en bedrijven/Interim-management

Eén ding is duidelijk, een interim-manager of verandermanager wordt nooit binnen gehaald bij een bedrijf waar alles op rolletjes loopt. Hij of zij verschijnt op het toneel wanneer er iets moet worden veranderd, aangepast of doorgevoerd. Veranderen, vernieuwen, de koers verleggen, Amedi Consultancy helpt bedrijven en organisaties hierbij. Amedi Consultancy kent de kant van het management, maar weet ook wat er leeft aan de andere kant van de tafel en op de vloer. Helderheid in doelen, wegen, maatregelen en communicatie zijn voor Amedi Consultancy vanzelfsprekend. Samen werken we aan waardecreatie voor medewerkers en dus voor bedrijven en organisaties

Advisering over lobby

Je maakt samen goede plannen, heb prachtige ideeën die jouw omgeving, jouw bedrijf of organisatie een forse duw voorwaarts geven. Je hebt medewerking nodig van anderen, van overheden, bestuurders. Hoe zorg je dat jouw plan, idee, project, voorstel, steun krijgt en realiteit wordt? Wie moet je benaderen, wat heb je nodig? Ook op dat gebied kan Amedi Consultancy u terzijde staan.
Goede contacten opbouwen met beslissers, plannen of projecten goed laten landen, draagvlak en enthousiasme realiseren. Op het juiste moment de doorslaggevende informatie bij de juiste mensen laten landen, het vraagt ervaring en inzicht. Inzicht in zowel de wereld van de ambtelijke organisaties, als in de bestuurlijke en politieke processen en trajecten.
Vanuit een brede en jarenlange ervaring, kan Amedi Consultancy u hierbij terzijde staan. Met beide benen op de grond en vanuit een eerlijke, realistische benadering.

En ook: Draagvlak realiseren en versterken

De meeste projecten en veranderingen staan of vallen met draagvlak. Met mensen meekrijgen. Geloven de betrokkenen er in? Hoe krijg je ze mee en maak je ze enthousiast, of neem je de weerstand weg? Dat staat of valt met communicatie. Met de juiste boodschap op het juiste moment en op de juiste toon. Dat geldt voor de medewerkers, maar ook voor het kader en de leiding van een bedrijf, organisatie of project. Amedi Consultancy helpt. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.