Optoppen

Het dakoppervlak van flats en kantoorgebouwen biedt een enorme kans voor het creëren van woningen. Optoppen is het aanbrengen van één of meerdere woonlagen. Op de top, dus op het dak, van een flat, portiekflat, huis of appartement een extra woonlaag aanbrengen dat is optoppen. Of een aantal woonlagen als de constructie van het gebouw en de regelgeving dit toelaten. Doel van het optoppen is om een bestaand gebouw te vergroten, te verbeteren, mooier te maken of de uitstraling te verbeteren. En het creëren van een woonlaag met nieuwe duurzame woningen. Amedi werkt nauw samen met AAS Architecten Groningen om samen met de opdrachtgevers te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Timeless House


Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens. Eenlingen die allemaal een dak boven hun hoofd willen. Groot hoeft zo’n optrekje niet te zijn. De oplossing: een Timeless House, ofwel een huis met een oppervlakte van pak ‘m beet tussen de 35 en 60-70 vierkante meter. Maar er zijn nog veel mensen die nog nooit van de prachtige kleine volwaardige huizen gehoord hebben, en als je dan vertelt dat je in een Timeless House wilt wonen krijg je al gauw de vraag: ‘wat is dat?’

Timeless Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Timeless House is max….. m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als fulltime bewoonde woning.  Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde maar vaak een middel, volledig off-grid zijn is een mogelijkheid maar geen eis.       

De filosofie
De gemiddelde omvang van onze woningen is de laatste 50 jaar steeds groter geworden, ook al worden de gezinnen steeds kleiner. Niet alleen onze huizen worden groter, ook onze materiële rijkdommen nemen onder aanmoediging van de commercie toe. Een dure auto, walk-in closet vol met exclusieve kleding, en de laatste technologische snufjes, alles om er maar bij te horen. Momenteel is er een omslag gaande. Mensen beginnen te beseffen dat ze niet gelukkiger worden van al die spullen en ruimte en velen zijn in de problemen gekomen door de schulden die het nastreven van deze levensstandaard met zich mee brengt.

De voordelen van het wonen in een Timeless House

Mensen kiezen voor een woonvorm als een Timeless House omdat ze beseffen dat de huidige standaard van leven niet bij hun normen en waarden aansluit. Ze willen leven met minder spullen, een simpel leven leiden waarbij de focus ligt op wat echt belangrijk is. Minder afleiding, bewuster leven en je passie najagen.

Duurzaamheid, het verkleinen van de ecologische voetafdruk
Steeds meer mensen worden wakker en beseffen dat de manier waarop we met de aarde omgaan zo niet langer door kan gaan, de enorme negatieve invloed van onze consumptiemaatschappij op de natuur is overal om ons heen te zien. Mensen willen het anders, willen een bijdrage leveren aan de beweging die het tij zal keren. Door zelf zo duurzaam mogelijk te wonen en leven en zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen, en door zo een voorbeeld te geven aan de omgeving en mensen te informeren. Het wonen in een Timeless House past hier uitstekend bij. Bij de bouw van een regulier huis wordt zo ongeveer 2 Timeless Houses aan afval geproduceerd. In een Timeless House produceer je veel minder afval en verbruik je minder energie en water.


Wie zitten er achter Timeless House?
Binnen een unieke grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Belgie hebben professionals op het gebied van architectuur/esthetica, bouwen, conceptontwikkeling/marketing en finance elkaar gevonden met als resultaat een kwalitatief zeer hoogwaardige woonvorm die er ook nog eens mooi uitziet en last but not least betaalbaar is.