Waar is Amedi mee bezig

Op welke deelgebieden houdt Amedi Consultancy BV zich mee bezig?

1. Parkmanagement

Als directeur/bestuurder van de VPB behartig ik, tezamen met twee collega's, de! ondernemersbelangen en werk aan de ruimtelijke en economische verbetering van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen.

2. Gebiedsontwikkeling/vastgoedontwikkeling

Hieronder ziet u enkele gerealiseerde projecten waar ik met zeer veel plezier aan heb mogen werken.
De Flintstraat te Emmen
Winkelcentrum Emmermeer te Emmen
Visiedocument Winkelcentrum Emmermeer te Emmen
Aireydorp te Emmen
Hospice te Emmen
Angelino te Emmen
Nijkampenweg te Emmen
IRIS te Emmen
Informatiecentrum de Delftlanden

3. Advisering/interimmanagement

Projectmanagement KVO B de Wieken in 2010