Verandermanagement

Het verkrijgen van draagvlak. Als is erkend dat een bepaalde situatie eerst dient te worden afgesloten voordat de beoogde verandering kan worden doorgevoerd, is het tijd voor de tweede stap in het veranderingsmanagementtraject: de eigenlijke verandering. Wat de kern van veranderingsmanagement is, blijkt tijdens deze stap. De verschillende stappen van veranderingsmanagement verlopen overigens niet in chronologische volgorde. Voordat richting de medewerkers de eerste stap uit het veranderingsmanagementtraject wordt gezet, wordt op managementniveau al een stuurgroep samengesteld om de voorbereidingen op de verandering uit te voeren. Veranderingsmanagement van grote veranderingen is ingrijpend en teveel omvattend om door één medewerker of consultant te worden uitgevoerd.

Draagvlak

Er is draagvlak vanuit zowel het topmanagement als vanaf de werkvloer nodig om succesvol te kunnen veranderen. Veranderingsmanagement gaat over communicatie. Draagvlak vanuit de top kan worden geborgd door topmanagers plaats te laten nemen in de stuurgroep en hun visie op de geplande verandering te laten communiceren. Draagvlak vanuit de werkvloer kan vervolgens worden geborgd door met de medewerkers regelmatig te communiceren over de urgentie van de verandering, de impact en gevolgen van de verandering en de rol van de medewerkers in het veranderingsproces.